bg / en

Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта Panelko.bg
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Уолоу интернешънъл" ЕООД, ЕИК: 201214735, гр.Варна, Бул. Ген. Колев 54, етаж 5, офис 19 и лицата- ползватели на услугите на сайта Panelko.bg.

2. Panelko.bg е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. Panelko.bg е собственост на "Уолоу интернешънъл" ЕООД. В настоящите Общи условия "Уолоу интернешънъл" ЕООД ще бъде идентифициран и със сайта Panelko.bg.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Panelko.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Panelko.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Ползвателите на услугите на Panelko.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта, ако изрично не са се отказали от тази услуга.


I. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както лица, които желаят да сключат единична сделка (наричани по-нататък "частни лица"), така и такива, които сключват такива сделки по занятие (наричани по-нататък "агенции за недвижими имоти" или "агенции").

2. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

3. Всеки потребител може да публикува само една обява за един конкретен имот. Не се допуска публикуването на дублирани обяви.

4. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Може да се публикува само информация, която се отнася конкретно за обявения имот.

5. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

6. Сайтът Panelko.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, агенции, частни лица, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в Panelko.bg.

7. "Уолоу интернешънъл" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

8. Частните лица могат да публикуват обяви в Panelko.bg само след регистрация с имейл и парола или използвайки свой регистриран профил във Facebook. Panelko.bg може да налага ограничения относно безплатните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: отложено публикуване на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, други.

9. Телефонен номер, който се използва в профил на регистрирана агенция/фирма, не може да бъде използван за публикуване на обяви /безплатни или платени/ от профил на частно лице.

10. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица могат да получат статут ТОП (ТОП-обява). По смисъла на раздел IV, т.2.1. ТОП-офертите са ограничени от срок за присъствие в сайта и се ползват с определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в Panelko.bg.

11. Обявите, публикувани от агенциите могат да получават различен статут. Статутът на всяка обява се управлява от агенцията през индивидуален интерфейс, достъпен чрез парола. Промяната на статут се отразява в момента в който е извършена. При няколко промени обявата придобива последния указан статут.

12. Статутът на обява, въведена от агенция може да е: активна, неактивна или блокирана.

12.1. Активните обяви са видими за всички ползватели на услугите на Panelko.bg и пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

12.2. Неактивните обяви са видими за агенциите за недвижими имоти в администратичният им акаунт, съобразно реда определен в сайта. Те не се появяват в сайта и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

12.3. Блокираните обяви не са видими за потребителите на Panelko.bg и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта и подлежат на изтриване от системата.

13. На профили без активни обяви и с неусвоените суми в профила, суми не се възстановяват.

14. Права за собственост върху профила не могат да се предоставят или прехвърлят без изричното съгласие на титуляра-собственик на профила.

15. Право на безплатна обява в Panelko.bg, имат само потребители рекламиращи собствен имот, който не е придобит с инвестиционна цел.

16. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща.

17. Престоят на обява със статут активна и подлежаща на калкулация към 18:00 часа, петък на текущата седмица, пораждат задължение за заплащане на възнаграждение. Задължението за престой се изчислява с натрупване всеки петък към 18:00 часа.

18. Срещу допълнително заплащане и по ред определен в сайта Panelko.bg всяка обява може да получи статут ТОП-оферта (без тези от категория Бизнес имот). ТОП офертите ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в Panelko.bg.

19. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на Panelko.bg. След проверка, Panelko.bg има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които след проверка биват изтриване от автоматично или от администратор.

20. При изпращане на имейли чрез Panelko.bg, съдържанието не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни квалификации. Подобно поведение не се толерира от Panelko.bg. Профилите на потребителите пренебрегващи това условие, може да бъдат блокирани или изтрити, без право на повторно активиране.

21. В сайта Panelko.bg не се допуска обявяването на цена без ДДС в полето „Цена на имота“, независимо от наличието на съпътстващо уточнение в текста към обявата.

 

II. АГЕНЦИИ И БРОКЕРИ

1. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи сделки с недвижими имоти по занятие могат да публикуват обяви в Panelko.bg само след регистрация като юридическо лице и единствено чрез техния профил.

2. Публикуването на обяви от агенции на сайта Panelko.bg е възмездно или според допълнителни договорености. Взаимоотношенията между "Уолоу интернешънъл" ЕООД и агенциите се основават на периодична доставка. Агенциите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.

3. Сайтът Panelko.bg има право да деактивира регистрацията на "Агенция" с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

4. Сайтът Panelko.bg има право да откаже повторно активиране на "Агенция" извършвала системни нарушения на правилата.

5. Агенциите получават безплатно:

5.1. Собствена страница - Тип визитка, както и ограничен брой профили на брокери към нея (20 на брой). Всяка агенция сама е отговорна за попълването в сайта на всички данни, изисквани съобразно действащото в Република България законодателството, включително, но не изчерпателно: Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията.

6. Агенциите могат да поддържат ограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

7. Агенциите могат да придобият статус "ТОП агенция". Статусът предполага лоялност към сайта Panelko.bg. Статусът се придобива срещу заплащане на месечна такса и се добавя маркер "ТОП агенция" към визитката на агенцията, която се визуализира и към всяка обява на агенцията, както и на страниците с агенции се листва с приоритет пред тези с обикновен статус.

8. ТОП-агенциите могат да се ползуват от допълнителни преференции, съобщавани на сайта Panelko.bg.

9. Агенциите за недвижими имоти се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявеният имот е продаден (отдаден под наем, капариран), агенцията е длъжна да премахне офертата за имота от сайта в рамките на работния ден.

10. Общият брой на обявите в един акаунт на агенция не може да надвишава 400, ако не е договорено допълнително друго ограничение.

11. Профили на Агенции се изтриват по тяхно желание след уреждане на финансовите взаимоотношения с "Уолоу интернешънъл" ЕООД, с цел запазване на данните за използване в потенциален търговски спор.

12. Брокерите могат да придобият статус "ТОП брокер". Статусът предполага лоялност към сайта Panelko.bg. Статусът се придобива срещу заплащане на месечна такса и се добавя маркер "ТОП брокер" към визитката на брокера, която се визуализира и към всяка обява на брокера, както и на страниците с брокери се листва с приоритет пред тези с обикновен статус.

13. ТОП-брокерите могат да се ползуват от допълнителни преференции, съобщавани на сайта Panelko.bg.

14. Брокерите на недвижими имоти се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявеният имот е продаден (отдаден под наем, капариран), брокера е длъжен да премахне офертата за имота от сайта в рамките на работния ден.

15. Общият брой на обявите в един брокер не може да надвишава 20, ако не е договорено допълнително друго ограничение.

16. Профили на брокери се изтриват по тяхно желание след уреждане на финансовите взаимоотношения с "Уолоу интернешънъл" ЕООД, с цел запазване на данните за използване в потенциален търговски спор.

17. Данни за използваните услуги в Panelko.bg се съхраняват за изминалия и текущия месец.

III. ПЛАЩАНИЯ

1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта Panelko.bg от юридически лица се извършват по банков път.

2. Плащанията от физически лица могат да се извършват с банков превод.

3. Неусвоените суми за платени услуги, предоставяни от Panelko.bg, не се възстановяват.

4. Във връзка с предоставяните услуги на сайта Panelko.bg, "Уолоу интернешънъл" ЕООД не приема плащания в брой.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Уолоу интернешънъл" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. "Уолоу интернешънъл" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Уолоу интернешънъл" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Република България законодателство.

VI. "БИСКВИТКИ" – COOKIES

1. "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата ни.

2. Доставчици от трети страни включително Google използват "бисквитки" за да събират информацията за вашите посещения и я използват за да ви показват наши реклами в рекламните си площадки. Посетителите могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни, на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

3. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

4. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.