bg / en

Услуги за наематели

Жилища
Когато помагаме на клиентите да намерят новото си жилище под наем, ние се съобразяваме с техните специфични нужди и предлагаме най-подходящите възможности. Независимо дали имате нужда от апартамент с лесен достъп на детска количка или искате да се придвижвате до работа без кола, нашите агенти ще ви помогнат да намерите подходящо решение.Ние планираме огледи, улесняваме комуникацията с наемодателите и договаряме условията за наем, спестявайки на клиентите си време и неудовлетвореност. Нашата подкрепа не приключва с предоставяне на ключовете. Ние оставаме на разположение, за да помогнем на нашите клиенти по всяко време и начин.

 

Търговия
България е инкубатор за бизнес и предприемачество и предлага голямо разнообразие от възможности за търговски пространства. Пазарът е много конкурентен и има голямо търсене на търговско пространство. За щастие, ние имаме стабилни взаимоотношения с повечето от нашите ключови местни имотни групи като много от тях избират да публикуват директно през нас. С нашите връзки и познания за пазара, ние помагаме на нашите клиенти да намерят подходящо място за техните бизнес нужди.